Til hovedinnhold

Utlysning av prosjektmidler til reindriften 2024

Forskning som støttes av Reindriftens Utviklingsfond (RUF) skal bidra til ny næringsrettet kunnskap, som kan brukes og er etterspurt av næring, forvaltning, politikere og øvrig samfunn.

RUF-styret setter årlig av midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Midlene lyses ut og tildeles i utgangspunktet én gang i året, med oppstart påfølgende år. 

Som sekretariat for RUF er det Landbruksdirektoratet som tilrettelegger for at midlene lyses ut, forbereder styrebehandling av søknadene og følger opp prosjektene. 

For 2024 er det satt av 1 000 000 kroner i midler til nye og pågående prosjekter. Søknadsfristen er 15. september.

Områder som er prioritert:

 • Tilleggsfôring
 • Klimaendringenes påvirkning på reindrifta og mulige strategier for klimatilpasning
 • Overvåking av beiteområder
 • Sikring av reindriftens arealer
 • Utvikling av det interne selvstyret i reindriften
 • Rovvilt og rovviltforvaltningens påvirkning på reindriften
 • Dokumentasjon av reindriftens erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskap

Samisk versjon:

Boazodoalu dutkanruđa almmuheapmi 2024
 
Dutkan maid Boazodoalu ovdánahttinfoanda (BOF) doarju galgá ovddidit ođđa ealáhuslaš máhtu, maid ealáhus, hálddahus, politihkkárat ja servodat muđui sáhttet geavahit ja jearrat.
 
BOF-stivra várre jahkásaččat ruđa dutkan- ja ovddidanprošeavttaide. Ruhta almmuhuvvo ja juolluduvvo dábálaččat oktii jagis, ja dat álggahuvvojit čuovvovaš jagi.
 
 BOF čállingoddin lea Eanandoallodirektoráhtta mii maid láhčá dili dasa ahte ruđat almmuhuvvojit, ráhkkanahttá ohcamušaid stivrameannudeapmái ja čuovvola prošeavttaid. 
 
 Ođđa prošeavttaide lea jagis 2024 várrejuvvon 1 000 000 ruvnno ođđa prošeavttaide ja prošeavttaide mat leat álggahuvvon. Ohcanáigemearri lea čakčamánu 15. beaivvi. 

Vuoruhuvvon suorggit: 

 • Ealu biebman
 • Dálkkádatrievdamiid váikkuhusat boazodollui ja vejolaš strategiijat dálkkádatheiveheapmái
 • Guohtuneatnamiid goziheapmi
 • Boazodoalloareálaid sihkkarastin
 • Boazodoalu siskkáldas iešstivrema ovddideapmi
 • Boraspire ja boraspirehálddašeami váikkuhusat boazodollui
 • Boazodoalu vásáhus- ja árbedieđu dokumenteren

Viktige datoer

15

sep

Søknadsfrist:

15. september

Fant du det du lette etter?