Til hovedinnhold

Utlysning av prosjektmidler til skognæringen

Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. 3,6 mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende inn skisser er 13. september.

Utviklingsfondet for skogbruket skal bidra til utvikling av norsk skogbruk og er spesielt rettet mot det utøvende skogbruket.

Fondet kan for eksempel støtte prosjekter om:

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket
  • Bærekraftig bruk av skogarealene
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket

Fondet kan også tildele stipend til studier i utlandet. Stipendordningen skal bidra til å stimulere forskere og andre fagpersoner i skogbruket til videreutdanning eller spesialisering innenfor skogbruket og skogrelatert virksomhet, og gi internasjonal erfaring.

Praktisk informasjon

Søknadsfristen for skisser er fredag 13. september.

Prosjektsøknad gjøres i to trinn, i første omgang ber vi om skisser. Disse behøver ikke være mer omfattende enn to A4-sider. Styret vurderer alle innsendte skisser og avgjør hvilke som går videre til full søknad i løpet av oktober. Fristen for å sende inn full søknad er fredag 15. november 2024. Styret vurderer de innsendte søknadene og avgjør hvilke som får finansiering i løpet av desember.

Fakta om fondet

Fondet får årlige bevilgninger over statsbudsjettet. I 2024 kan fondet dele ut ca. 3,6 mill. kroner. Fondet fremmer forskning, utvikling, informasjon og opplæring innen skogbruket, samt andre tiltak av interesse for skogbruksnæringen. Fondets midler skal i første rekke støtte anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål. Fondet er normalt avgrenset til å gjelde prosjekter innenfor verdikjeden fra frø til industritomt.

Viktige datoer

13

sep

Frist for å sende skisse:

fredag 13. september 2024

18

okt

Svar på skissen:

fredag 18. oktober 2024

15

nov

Frist for å sende full søknad:

fredag 15. november 2024

Fant du det du lette etter?