Tresking av korn

Onsdag 6. september kl. 09:30-12:00 (kaffe serveres fra kl 09:00)

Landbruksdirektoratets lokaler, Innspurten 11D på Helsfyr i Oslo

 

Toppbildet. Foto: Torbjørn Tandberg.

Landbruksdirektoratet arbeider med etableringen av beredskapslagring av matkorn på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. 

Etableringen skal skje ved kjøp av lagertjenester gjennom en offentlig anbudskonkurranse. For å få til en god anskaffelsesprosess, inviterer vi til et åpent dialogmøte. 

På møtet har vi med oss advokatfirmaet Wikborg Rein som vi har engasjert for å bistå i arbeidet med kontrakter og anskaffelsesprosessen. I møtet vil vi presentere hvordan anskaffelsen er tenkt gjennomført og vi presenterer forslag til kontrakter. Landbruksdirektoratets tanker rundt kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier o.l., vil også være et tema. Det vil være mulig å stille spørsmål, og vi oppfordrer deltakerne til å fremme synspunkter som kan drøftes i møtet.

Videre vil vi legge frem et forlag til forskrift/retningslinje angående organiseringen av statens beredskapslagringsmyndighet. Disse reglene vil primært gjelde for forholdet mellom Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet, men de vil også ha indirekte betydning for driftsoperatør(ene).    

Møtet er åpent for alle, men er særlig ment for bedrifter som er interessert i å delta i anskaffelsen av beredskapslagringen. I forkant av møtet vil det bli lagt ut dokumenter og spørsmål vi ønsker innspill på. 

I etterkant av møtet vil det være anledning til en-til-en møter med representanter fra Landbruksdirektoratet og Wikborg Rein for de som er til stede fysisk på møtet. Hvert møte vil ha en tidsramme på 30 minutter. Det må påberegnes noe ventetid. Alternativt tilbys det også muligheten for en-til-en møter via Teams tirsdag 12. september. 

Av praktiske hensyn er det påmelding til seminaret. Det er mulig å delta digitalt, men vi oppfordrer de som har mulighet til å delta fysisk. Påmeldingsfrist er mandag 4. september. Vi ønsker samtidig tilbakemelding på om dere skal delta på en-til-en møtene enten 6. eller 12. september.