Til hovedinnhold

Lagerbeholdning av grønnsaker og poteter

Landbruksdirektoratet registrerer beholdning av grønnsaker og poteter gjennom lagringssesongen.  

Lagerbeholdning grønnsaker 

Beholdningstallene for grønnsaker gir en god pekepinn for hvordan markedsforhold og priser vil utvikle seg utover i sesongen. Tallene er også viktige for planleggingen for resten av sesongen. 

Lagerbeholdning potet 

Omsetningsleddene registrerer sine beholdninger på eget lager og poteter på lagret hos produsent. Alt lager hos produsent registreres, selv om det ikke er inngått leveringsavtale for hele kvantumet. Tallene gir en god pekepinn for hvordan markedsforhold og priser utvikler seg. I tillegg spiller de en viktig rolle for planleggingen av den resterende sesongen. Beholdningstallene for poteter har betydning for gjennomføringen av markedsordningen for poteter.

Registeringsdatoer

  • 1. november
  • 1. januar 
  • 1. mars 
  • 15. april