Hovedprinsippet er at den norske produksjonen av disse vareslagene skal ha tollbeskyttelse. Den praktiske gjennomføringen av importordningen ligger til Landbruksdirektoratet, jf. veileder for tollvernet for frukt og grønt.

Målprisene for poteter, ti grønnsakslag og epler blir vedtatt i forbindelse med de årlige jordbruksoppgjørene. Øvre prisgrense er fastsatt til å ligge 12 prosent over de vedtatte målprisene.

Landbruksdirektoratet har noteringsansvaret for priser i grøntsektoren. Gjennomsnittlige priser ved salg fra produsent til engrosforhandler i Oslo blir notert hver torsdag. Det er alltid en viss variasjon i prisene, og noteringen blir en veid middelpris. Når det ikke er tilstrekkelige leveranser fra produsenter­ i Oslo-området, og varene må hentes fra andre distrikter, kan varen i enkelte tilfeller ha passert et engrosledd før notering.

Dersom noteringsprisen på et produkt overskrider produktets øvre prisgrense i to uker på rad, vil det bli vurdert administrative tollnedsettelser etter §§ 7 og 8 i forskrift om administrative tollnedsettelser på landbruksvarer, jf. veileder for tollvernet for frukt og grønt.

Jordbruksoppgjøret 2021–2022

I årets jordbruksoppgjør ble det gitt et pristillegg i målprisen for poteter på i gjennomsnitt 16 øre per kg, og målprisene for grønnsaker og frukt ble gitt et pristillegg på 2,8 prosent med virkning fra 1. juli.

Målprisene for poteter, grønnsaker og epler er endret som følge av tilleggene. Målprisen for de ulike grønnsakene og epler har fått varierende prispåslag i dette oppgjøret. Priskurvene er også endret for noen produkter. Basert på tillegget på 2,8 prosent for hele avtaleåret 20212022, er de gjennomsnittlige endringene for de forskjellige produktene gjengitt i tabellen nedenfor (øre per enhet).

Grønt:  
Kepaløk, kg 21,14
Purre, kg 53,00
Hvitkål, kg 23,28
Rosenkål, 0,4 kg 46,00
Blomkål, stk. 30,00
Gulrot, kg 27,02
Knollselleri, kg 51,11
Isbergsalat, stk. 29,00
Slangeagurk, stk. 23,83
Tomat, kg 56,75
Frukt:  
Epler, kg 50,00

I årets jordbruksoppgjør ble det også foretatt teknisk endring i noteringsgrunnlaget for hodekål. Noteringsgrunnlaget ble endret fra kilosvare i kasse på 13 kg, til kilosvare i kasse på 8 kg i perioden f.o.m. 6.6 t.o.m. 31.7, og kilosvare i kasse på 13 kg resten av målprisperioden. I tillegg skal kålhodene være merket som norske gjennom hele målprisperioden. Målprisen ble justert som følge av dette.

Oversikt over de ukentlige målprisene for hvert enkelt produkt finner du ved å trykke på lenken under.

Se jordbruksavtalens målpriser og øvre prisgrenser.