Hovedprinsippet er at den norske produksjonen av disse vareslagene skal ha tollbeskyttelse. Den praktiske gjennomføringen av importordningen ligger til Landbruksdirektoratet, jf. veileder for tollvernet for frukt og grønt.

Målprisene for poteter, ti grønnsakslag og epler blir vedtatt i forbindelse med de årlige jordbruksoppgjørene. Øvre prisgrense er fastsatt til å ligge 12 prosent over de vedtatte målprisene.

Landbruksdirektoratet har noteringsansvaret for priser i grøntsektoren. Gjennomsnittlige priser ved salg fra produsent til engrosforhandler i Oslo blir notert hver torsdag. Det er alltid en viss variasjon i prisene, og noteringen blir en veid middelpris. Når det ikke er tilstrekkelige leveranser fra produsenter­ i Oslo-området, og varene må hentes fra andre distrikter, kan varen i enkelte tilfeller ha passert et engrosledd før notering.

Dersom noteringsprisen på et produkt overskrider produktets øvre prisgrense i to uker på rad, vil det bli vurdert administrative tollnedsettelser etter §§ 7 og 8 i forskrift om administrative tollnedsettelser på landbruksvarer, jf. veileder for tollvernet for frukt og grønt.