GSP er forkortelse for "Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries". Det norske GSP-systemet gir muligheter for import av varer tollfritt eller til nedsatt toll fra utviklingsland til Norge. Dette kalles at et land har GSP-preferanse.

Systemet er i dag iverksatt for rundt 90 land og områder.

Tolletaten har ansvar for implementering av det norske GSP-systemet.

Land som utgår fra ordningen eller endrer status i 2022

Belize gikk 1. januar i år fra å være et GSP-land til å bli et et GSP+-land. Dette gir landet bedre betingelser enn ordinære GSP-land. Følgende land er ikke lenger med i ordningen; 

  • Indonesia, fra 1. februar 2022
  • Uruguay, fra 1. juli 2022

Når et land ikke lenger er med i ordningen, kan du som importør ikke lenger importere varer fra dette landet på GSP-kvoten.

For WTO-kvoter betyr dette i praksis at Indonesia ikke lenger har GSP-preferanse under disse kvotene fra og med 1. februar 2022, mens Uruguay utgår fra og med 1. juli 2022.

Oversikt over hvilke kvoter forvaltet av Landbruksdirektoratet dette gjelder, finner du i "Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer"

Fra 2023 gjøres det ytterligere endringer i GSP-systemet. Du kan lese mer om GSP og handel med utviklingsland på Tolletatens nettsider.