Til hovedinnhold

Rapportere salg av kraftfôr, råvareforbruk til kraftfôr og lager

Gjelder kvartalsvis rapportering av salg av kraftfôr, forbruk av råvarer til kraftfôr og lager av korn og kraftfôrråvarer.

Hvem skal rapportere   

Den som selger kraftfôr skal rapportere. 

Hva du skal rapportere  

 • kvartalsvis salg av kraftfôr
 • kvartalsvis forbruk av råvarer til kraftfôr
 • kvartalsvis lager av korn, kraftfôrråvarer og ferdigblandet kraftfôr 

Hvordan rapportere  

Landbruksdirektoratet sender ut Excel-skjema på e-post som skal brukes for å rapportere. Fyll ut informasjon om firmaet som rapporterer, og dato rapporten gjelder for. I tillegg skal du fylle ut faner i Excel-arket som er relevant for ditt firma.  

Gjelder informasjon om   

 • Totalt kvantum av solgt kraftfôr oppgitt i tonn per fylke, og herav økologisk kraftfôr. Kvanta skal fordeles på:
  • drøvtyggere
  • svin
  • fjørfe
  • annet fôr
  • Råvareforbruk fordelt på vareslag
  • Lagerbeholdning fordelt på vareslag. 

Send Excel-skjemaet til Landbruksdirektoratet på e-post til  postsmp@landbruksdirektoratet.no 

Hva opplysningene brukes til  

Landbruksdirektoratet bruker opplysningene til statistikkformål. Opplysningene er viktige i arbeidet med markedsregulering, importvern og beredskap for korn og kraftfôr. 

Viktige datoer

15

apr

Rapporteringsfrist:

15. april (rapportering 1. kvartal)

15

jul

Rapporteringsfrist:

15. juli (rapportering 2. kvartal)

15

okt

Rapporteringsfrist:

15. oktober (rapportering 3. kvartal)

15

jan

Rapporteringsfrist:

15. januar (rapportering 4. kvartal)

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?