Til hovedinnhold

Søke om innførselstillatelse for tollfri import av korn, mel og kraftfôrråvarer fra GSP-land

Gjelder innførselstillatelse for tollfri import av korn, mel og kraftfôrråvarer fra utviklingsland (GPS-land).

Hvem kan søke 

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søke om GSP-innførselstillatelse.

1. Før du søker 

Kort om ordningen

Norge gir toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer fra de minst utviklede landene (MUL). Fra 1. januar 2008 har også lavinntektsland som ikke er i MUL-gruppen blitt inkludert i ordningen med toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer (nulltollordningen).

Her kan du lese mer om endringer og forbedringer i den norske GSP-ordningen (regjeringen.no) 

Det er likevel en forutsetning at markedsbalansen på korn, mel og kraftfôr kan ivaretas i samsvar med intensjonene i markedsordningen for korn. Det er derfor nødvendig å ha kunnskap om forventet import fra nulltoll-land før det fastsettes kvoter til nedsatt tollsats for import fra andre land, og det er fastsatt søknadsfrister for å søke om GSP-innførselstillatelse. Importøren må fremlegge gyldig GSP-innførselstillatelse for at det skal innrømmes tollfritak ved import.

Ordningen har søknadsfrist tre ganger i året for følgende perioder

  • 1. august – 7. november
  • 8. november – 24. april
  • 25. april – 31. juli

Du må søke om ny tillatelse for hver periode.  

Dette bør du forberede

Før du søker om GSP-innførselstillatelse bør du ha tenkt over hvilket varenummer du skal søke for og hvilken mengde du skal importere. 

2. Utfylling av søknad  

Det finnes ikke et eget skjema for å søke om innførselstillatelse for tollfri import. For å søke må du sende en søknad i fritekst til postmottak@landbruksdirektoratet.no. Merk e-posten med GSP-innførselstillatelse.

Søknaden må inneholde:

  • hvem som søker, inklusive organisasjonsnummer  
  • importperiode
  • varenummer
  • vareslag
  • mengde
  • opprinnelsesland  

3. Behandling av søknaden  

Landbruksdirektoratet behandler søknaden manuelt.

4. Svar     

Du får tilsendt svar på søknaden på e-post. 

Viktige datoer

15

jul

Søknadsfrist

Frist for gyldighetsperioden 1. august – 7. november.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?