Introduksjon

Generell nedsettelse av tollavgiftssatser gjelder for bestemte varer i en bestemt periode. Tollavgiftssatsen gjelder alle aktører og ingen behøver å søke. Vurderingen av om tollen skal settes ned gjøres av Landbruksdirektoratet på bakgrunn av markedsinformasjon.

Hvem kan be om generell nedsettelse av tollavgiftssatsen

Alle aktører kan be om at Landbruksdirektoratet setter ned den ordinære tollavgiftssatsen generelt for en bestemt vare. Direktoratet må da ha informasjon om:

  • hvorfor du ønsker nedsettelse av tollavgiftssatsen, med beskrivelse av markedssituasjonen
  • hvilke varer den nedsatte tollavgiftssatsen skal gjelde for, og om det gjelder hele markedet eller deler av markedet
  • hvilken periode det er aktuelt med nedsatt tollavgiftssats, om det er en akutt situasjon og om situasjonen vil vedvare
  • hvilke land det er aktuelt å importere varer fra