Ved vurdering av tollvernet for såvarer er disse tre punktene viktige elementer:

  • avsetningsgrunnlag for norsk produksjon
  • utnytte tollkvotene fra EU
  • supplere norsk produksjon med import

Landbruksdirektoratet inviterer norsk såvarebransje, og NIBIO som faglig rådgiver, til møte i midten av oktober for å drøfte vekstsesongen. Før møtet innhenter vi informasjon om lagerbeholdning, forventet salg, forventet avling og importbehov. Etter møtet med bransjen vurderer vi behov for tollavgiftsnedsettelser og innhenter priser. Vedtak om tollavgiftsnedsettelse gjelder fra 2. november 2023. Nye vurderinger vil bli gjort i januar og mai 2024 dersom det kommer nye innspill fra bransjen.