Slik finner du soner for tilskuddene

Sonekart for pristilskudd ku- og geitemelk og distriktstilskudd kjøtt viser: 

Kjøttsone

Når du søker på foretakets organisasjonsnummer eller matrikkelnummer (kommunenr/gardsnr/bruksnr/festenr) for eiendommen som foretaket driver på.

Melkesoner

Når du bytter til dette i menyen til venstre i kartet.

Tilskuddene har ulike satser som varierer etter den sonen foretakets driftssenter ligger i.

Ved søk på kommunenavn eller kommunenummer, vises hvilke soner som finnes i kommunen.