På konferansen presenterte Landbruksdirektoratet aktuelle analyser av markedene i Norge og internasjonalt, og fikk dette belyst dette av sentrale aktører, blant annet landbruks- og matminister Sandra Borch. 

Kunnskapskonferansen er ment å være en møteplass for deg som arbeider i mat -og drikkeindustrien, landbruket, handelen og i forvaltningen. 

Konferansen ble holdt digitalt torsdag 3. mars 0900–1300, og startet med en fellessesjon som gikk over over i to parallellsesjoner. 

Program for fellessesjon

Her kan du se sending av fellessesjonen

0900  

0930  

0950 

Program for parallellsesjoner

1030

Her kan du se parallelsesjonene (i tabellen ser du hvilke innlegg som kommer i hvilken parallell):

Sending av Parallellsesjon 1 (Vimeo)

Sending av Parallellsesjon 2 (Vimeo)

 

TidParallell 1 - Ordstyrer Berit LundamoParallell 2 - Ordstyrer Ola Christian Rygh
10:30 

I hvilken retning går EUs nye landbrukspolitikk?

Ved landbruksråd Magnar Sundfør, Brussel 

Krevende produksjon og lite arbeidskraft i grøntsektoren.

Ved seniorrådgiver Elin Hoel

10:50 

Skogens karbonlager og markedssituasjon.

Ved fagdirektør Torleif Terum

Økt konkurransekraft for norsk grønt - presentasjon av forprosjekter.

  • «Forprosjekt for å øke etterspørsel etter norsk frukt og grønt», ved Anne Mette Johnsen, Stiftelsen Norsk Mat
  • «Økt norskandel i offentlige innkjøp av frukt og grønt», ved Siri Voll Dombu, NIBIO
  • «Sammen for norske planter – SamPlant», ved Maria Fall, Norsk Gartnerforbund

Samtale mellom fagdirektør Sigurd Lars Aspesletten og representant for Forum for norsk grønt

11:10 

Økt import av svin og storfe.

Ved seniorrådgiver Anders Hellestveit

11:30PAUSEPAUSE
11:40

Hovedpunkter fra gjennomgang av produksjonssviktordningen.

Ved seniorrådgiver Grete Mari Sand

Mer norsk korn i brødet.

Ved seniorrådgiver Andreas Myklebust Moksnes

12:00

Fortsatt høyt forbruk av melk og meieriprodukter.

Ved seniorrådgiver Lars Aage Gulbjørnrud

Felles målpris for fôrkorn

Ved førstekonsulent Mikael Meland Leksen

12:20

Kravspesifikasjonen for melk

Ved seniorrådgiver Lise Wirstad Dynna

Leveransemål og alternativer fra gjennomgangen av fraktordningene for korn og kraftfôr.

Ved seniorrådgiver Hege Heiberg

12:40 - 13:00

Verdikjeden for økologisk melk.

Ved representant fra Landbruksdirektoratet