Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Vestland

Verdensarven Vestnorsk fjordlandskap omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Vestland. De to spektakulære fjordområdene ligger 120 km fra hverandre og er geologisk sett eksempler på klassiske fjordlandskap. De viser hvordan landskapet har utviklet seg fra den siste istida fram til i dag. Begge områdene er eksempler på unge, aktive isbrelandskap. 

Naturen og kulturen i verdsarvområdet har trollbundet besøkende til alle tider. Mange regner disse fjordene som selve symbolet på Norge, det fremste fjordlandet i verden.  

Med store høydevariasjoner og kort vei mellom sjø og høyfjell er naturmangfoldet stort. Begge delområdene er uten større tekniske inngrep. De naturlige geologiske prosessene som har formet og utvikla fjordene, er ikke påvirka av mennesker. Kulturlandskapet tilfører en ekstra dimensjon som øker den samla verdien for områdene.  Samlet har området kvaliteter som gjør at de er ført opp på Unesco-lista over verdens kultur- og naturarv. 

Langs fjordene og opp på fjellhyllene er det flere små fjordgårder. I flere av fjelldalene og skogsliene er det gamle sætre. I dag er få av disse i drift, men fremdeles er gode beiter på stølene. Gårdene ligger på steder som gir vern for snø- og steinras. Bosettingene viser at det har vært drevet et nøysomt jordbruk tilpasset en farefull, men samtidig rik natur. Den kulturelle dimensjonen ved stølene og de gamle fjordgardene utfyller og øker den samlede verdien av verdensarvområdet. 

I dag er det færre bønder i området og færre dyr på beite. Hvis kulturlandskapet gror igjen mister vi kulturhistorie og viktige verdier. Mange bønder i verdensarvområdet får ekstra støtte for å sikre fortsatt jordbruksdrift i området.  

Geirangerfjorden, omkranset av majestetiske fjell og dyr på beite.jpg
Geirangerfjorden, omkranset av majestetiske fjell og dyr på beite. Foto: Jakop Torp Årset.

Fakta 

Vestnorsk fjordlandskap  

Fylke
Geirangerfjorden i Møre og Romsdal  
Nærøyfjorden i Vestland 

Kommune
Geirangerfjorden: Norddal og Stranda (ansvarskommune) 
Nærøyfjorden: Vik, Lærdal og Aurland (ansvarskommune)  

Innskrevet på Unescos verdensarvliste
2005