Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Alnes

Alnes på Godøya er et typisk fiskebondelandskap på nordvestlandet.

Området representerer kystsamfunn som har levd av kombinasjonen jordbruk, fiske og fangst her helt fra like etter istiden. Bosettingen ligger på strandflaten langs sjøen, jordbruksarealet i karakteristisk teigblanding bakenfor og beitemarkene i lia opp mot fjellet. Fiskeværet i klynge ligger ute på det ytterste neset, og flere bygninger er verneverdige. Alnes fyrstasjon er vedtaksfredet, og her ble det åpnet et opplevelsessenter i 2016.  I dag er det sauedrift og gressproduksjon på selve Alneset. Den store naturbeitemarka i Alneslia er en av de viktigste på ytterkysten i Møre og Romsdal, og kystlynghei oppe på fjellet, sanddyner, nordvendte kystberg og blokkmark er andre viktige naturtypeområde. 

Alnes med Alnes fyr, fiskevær og tettbebyggelse, jordbruksarealer på flata og beitemarker i liene. Foto Krister Bjerke Haddal.

 

Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Alnes

Fylke
Møre og Romsdal

Kommune
Giske

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland 

Områdetype
Kyst- og øylandskap med fiskevær og beitemarker

År for innlemmelse
2017 

Fant du det du lette etter?