Til hovedinnhold

Austrått

Austråttområdet er et åpent og variert landskap ved utløpet av Trondheimsfjorden, i sørvestenden av Fosenhalvøya.

De eldste sporene av jordbruksdrift i Ytre Fosen, en bygdeborg fra folkevandringstiden og gravminner fra bronsealder og jernalder, vitner om at Austrått er et gammelt jordbrukslandskap. Som sete for sentrale personer i norsk historie siden 1000-tallet er Austrått en av de eldste herregårdene i Norge, og renessanseborgen et av Norges mest markante byggverk fra føydalsamfunnet. Rundt ligger tradisjonelle gårdmiljøer fra tiden etter hovedgården ble oppstykket utover 1800-tallet. Landbruksarealene er i drift med produksjon av melk, korn og grønnsaker og sau- og hestehold. Hovsfjæra fuglefredningsområde er ett av Ørlands fire vernede våtmarksområder med internasjonal status (Ramsar-områder). Landskapsvernområdet Austråttlunden har rik edellauvskog med spesielt plante- og dyreliv og store eiketrær. Her finnes også det nasjonale festningsverket Austrått fort fra andre verdenskrig.

Austråttborgen og dagens gårder ligger i et gammelt og grøderikt kulturlandskap. Foto Ørland Kultursenter.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Austrått

Fylke
Trøndelag

Kommune
Ørland

Landskapstype
Intensivt åpent åkerlandskap ved Trondheimsfjorden

Landskapsregion
Jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Areal
9 800 dekar

År for innlemmelse
2019

Fant du det du lette etter?