Til hovedinnhold

Blomsøy-Hestøy og Skålvær

Området Blomsøy/Hestøysund/Skålvær i Alstahaug kommune ligger sentralt på Helgelandskysten mellom hovedøyene Vega, Alsten og Dønna.

Rikt fugleliv, gode fiskeplasser og mulighet for jordbruk la grunnlag for bosetting i dette øylandskapet. Ei grend på Blomsøya har et sjeldent godt bevart småskalapreg, med eldre driftsbygninger og steingjerder. Skålvær vartidligere et viktig handels- og kirkested for øyfolket og er i dag statlig sikret friluftsområde. Kalkrik berggrunn og bruk av slåtte- og beitemark har gitt rik flora og stor naturtypevariasjon, med kalkrike lyngheier og enger, kalkskog og rikmyrer, og store bestander av hjertegras, orkideer og sjeldne beitemarksopper. De rike gras- og urterike heiene står i en særstilling regionalt og nasjonalt. Ni gårder har sau og storfe på beite, rydder kratt og skog og svir kystlynghei. Skålvær velforening driver skjøtsel, formidling og tilrettelegging for ferdsel.

39 Blomsøy-Hestøy og Skålvær Lene Blomsø.png.jpg
Kystlandskap på Blomsøy og Hestøya. I øyriket omkring finner vi kalkrike kystlyngheier og enger med rik flora som holdes i hevd med beite og brenning. Foto Lene Blomsø.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Blomsøy-Hestøy og Skålvær
 

Fylke
Nordland

Kommune
Alstahaug 

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Kystlandskap med mange øyer av ulik størrelse, spredt bosetting med basis i jordbruk og fiske

År for innlemmelse
2010

Fant du det du lette etter?