Til hovedinnhold

Bøensætre med plasser

På Bøensætre med plasser finner vi et levende bilde av et typisk husmannsplassamfunn i skogsbygdene nær svenskegrensa.

 

Bøensætre er den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold, og gir sammen med flere andre plasser et levende bilde av et typisk plassamfunn i skogsbygdene nær svenskegrensen fra tiden 1850-1950. Her er velholdte bygninger, hustufter, rester av steingjerder, skigarder og gamle stier. Gammel kulturmark som slåttenger og beiter holdes i hevd og det artsrike plantelivet omfatter blant annet bakkesøte, solblom, vanlig marinøkkel og stavklokke. Mye av landskapet beites og holdes åpent av storfe og sau. Bøensætre er åpen for besøk og overnatting og driver utstrakt kurs- og formidlingsvirksomhet knyttet til historie, mat, gamle driftsmåter og andre opplevelser.

Utvalgte kulturlandskap Bøensætre med plasser.
Tunet på Nordre Bøensætre med den gamle skolestua til venstre. Slåttenger og beiter holdes i hevd i området. Foto Koppang Landbruk.
 

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Bøensætre med plasser

Fylke
Østfold

Kommune
Aremark

Jordbruksregion
Sør- og Østlandets skogstrakter

Områdetype
Husmannsplasser i skogsbygd, slåtte- og beitelandskap på innmark

Areal
90 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?