Til hovedinnhold

Engan-Ørnes og Kjelvik

Grendene Engan og Ørnes ved Leirfjorden utgjør et typisk nordlandsk, sterkt kupert fjordlandskap - trolig et av de største og mest intakte i fylket.

I hver grend er det idag ett aktivt gardsbruk med sauedrift. Gjennom beiting, slått og ryddig av gjengroingsmark ivaretaslandskapet og de biologiske verdiene. Ungdomslaget Heim tilrettelegger for ferdsel og formidling av verdiene. Husmannsplassen Kjelvik på sørsiden av fjorden er et godt bevart kulturmiljø med en rekke fredabygninger. Her var samisk bosetting før gården ble fraflytta i 1967. I dag eier kommunen tunet, Sørfold lokalhistorielag eier husene, mens Nordlandsmuseet driver gården, som er sommeråpen for publikum. Hele området har en lang og flerkulturell bosettingshistorie, representativ for bosetting og næringsliv i Nordlands fjordbygder.

40 Engan-Ørnes og Kjelvik Oskar Puschmann.jpg
Utsyn mot Ørnesmoen. Fjordlandskapet i Engan og Ørnes holdes åpent gjennom beiting, slått og ryddig av gjengroingsmark. Foto Oskar Puschmann.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Engan-Ørnes og Kjelvik

Fylke
Nordland

Kommune
Sørfold

Jordbruksregion
Fjordbygdene i Nordland og Troms

Områdetype
Fjordbygder med basis i norsk og samisk bosetning ved Leirfjorden. Gårdslandskap med innmark

Areal
730 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?