Til hovedinnhold

Engeløya

Bred strandflate og frodige beitelier preger landskapet mellom sjø og fjell på Engeløya i Steigen.

Mange spor vitner om tidlig bosetting. Det ringformete tunanlegget fra jernalderen på Vollmoen vest for Steigen kirke er Nord-Norges største gravhaug. Steinkirken er fra middelalderen, og på Vollmoen like ved er det spor etter en høvdinggård. Krigsminnet Batterie Dietl fra 2.verdenskrig forvaltes av Nordlandsmuseet. På Engeløya fins det en rekke verneverdige bygninger. Nordgrense for edellauvskog i Norge går over øya, som har verdens nordligste forekomst av vill hassel. På øya er det naturbeitemark, slåttemark, beita strandeng og sanddyner, samt kulturpåvirka edellauvskog og hagemark. Det drives aktivt jordbruk på 34 foretak, med melke- og kjøttproduksjon. Sauedrifta er økende og her er tre bruk med den bevaringsverdige sauerasen steigarsau.

41 Engeløya. Foto Marit Schrøder Elvik.JPG
Frodige beitelier og en bred strandflate med aktivt landbruk preger landskapet mellom sjø og fjell på Engeløya. Foto Marit Schrøder Elvik.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Engeløya

Fylke
Nordland

Kommune
Steigen

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Kyst- og øylandskap med aktivt jordbruk på strandflatene

År for innlemmelse
2017

Fant du det du lette etter?