Til hovedinnhold

Færder

Området dekker hele skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme.

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme har gjennom historien vært utnyttet til dyrking, slått, beite, jakt og fangst. De eldste kjente kulturminnene er gravrøyser fra bronsealder. I tillegg har fiske, sjøfart, skipsbygging, losvesen, fyrvesen, steinindustri og militær aktivitet satt preg på området i nyere tid. Mange kulturminner har tilknytning til kombinasjon av landbruk og skipsfart. I dag er det gårdsdrift på tre av øyene, men mange har spor etter tidligere bruk og husdyr beiter på 20 øyer. Området har et svært rikt naturmangfold med verdifulle naturtyper og mange rødlistede arter. Øyene ligger nært tett befolkede områder og er flittig benyttet til friluftsliv og rekreasjon. Området sammenfaller i stor grad med Færder nasjonalpark, og forvaltes i nært samarbeid med nasjonalparken.

Sandø gård på øya Sandø. Det åpne landskapet på øya er vunnet tilbake. Herefordfe og gammelnorsk spælsau beiter på øya. Foto: Oskar Pushmann.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Færder

Fylke
Vestfold

Kommune
Færder

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Skjærgårdslandskap med gårdstun, innmark og høstingslandskap i utmark

Areal
15 000 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?