Til hovedinnhold

Frostating

Frostahalvøya midt i Trondheimsfjorden kalles «Trondheims kjøkkenhage».

 

I disse frodige lavlandsbygdene dyrkes et stort utvalg av potet, grønnsaker, bær og urter. Grønnsakdyrkingen, sammen med korn- og noe grasproduksjon, omkranser spredt gårdsbebyggelse med trønderske firkanttun. Helleristninger fra steinalder og bronsealder viser at folk har bodd og drevet jord- og husdyrbruk her i lang tid. Et rikt biomangfold finnes i fjærekantene, i strandenger og på strandberg, i skoger og dammer. Frostatinget og Frostatingsloven, landets eldste tingsted og landets eldste lovverk, setter området i en historisk særstilling i Norge. Historien synes i landskapet ved Tinghaugen og Logtun kirke fra middelalderen. Frostastien kultur- og opplevelsessti gir innblikk i områdets kultur, historie, biologi og jordbruk. Flere gårdsbaserte reiselivsbedrifter samarbeider om tilbud til besøkende. 

Beitelandskap med storfe på Frosta. Utsyn mot frodig jordbruksareal med korn- og grønnsaksproduksjon langs Trondheimsfjorden. Foto Kari Kolle.

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Frostating

Fylke
Trøndelag

Kommune
Frosta

Landskapstype
Intensivt åpent åkerlandskap ved Trondheimsfjorden

Landskapsregion
Jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Areal
9 800 dekar

Fant du det du lette etter?