Til hovedinnhold

Furøya

Det utvalgte kulturlandskapet omfatter de to nærliggende øyene Furøya og Hestøya i Tvedestrandfjorden.

Furøya var i nær 200 år landsted for en skipsrederfamilie fra Tvedestrand. Området er et intakt og variert øylandskap med bebyggelse og historie knyttet til skipsrederkulturen på Sørlandet på 17- og 1800-tallet. Bygningene avspeiler sosiale skiller. I tillegg er her ulike kulturminner som steingjerder og steinbrønner. Det finnes hagemark, slåtteenger og artsrike strandenger og andre verdifulle naturtyper på Furøya og Hestøya. Tradisjonell drift opphørte i 1972, men de siste tiårene er drifta gjenopptatt, med rydding, slått og beiting. Store deler av Furøya samt Hestøya er i dag et statlig sikra friluftsområde. Begge øyene med bygninger er også fredet i medhold av kulturminneloven.

Havna på Furøya, med bebyggelse knyttet til det tidligere skipsrederlandstedet. Foto Øivind Berg.

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Furøya

Fylke
Agder

Kommune
Tvedestrand

Landskapstype
Øylandskap med tidligere landsted for skipsreder

Landskapsregion
Skagerakkysten

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Areal
270 dekar

År for innlemmelse
2018

Fant du det du lette etter?