Til hovedinnhold

Goarahat og Sandvikhalvøya

Goarahat og Sandvikhalvøya ligger i et sjøsamisk område.

Bosetningsspor går over 10 000 år tilbake, til like etter siste istid. Her er mange tufter fra yngre steinalder og sannsynligvis det største feltet med hellemalerier i Norge, datert til å være 2000 til 4000 år gammelt. Forskjellige gammetufter for bolig og husdyr forteller at jordbruket var godt i gang fra 1500-tallet, med sjøsamisk fiskerbonde-tilpasning. Det er knyttet et unikt samisk sagn til dolomittsøylene i Trollholmsund. Området omfatter kommunens mest aktive jordbruksmiljø i dag, og det har verdifull og artsrik naturbeitemark. På grunn av dolomittbeltet finner man spesielt kalkkrevende urter i dette området.

45 Goarahat og Sandvikhalvøya Foto Oskar Puschmann.jpg
Sandvikshalvøya er et godt jordbruksland midt i Porsangerfjorden. Det kalkrike jordsmonnet gir artsrike kulturmarker. Foto Oskar Puschmann.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Goarahat og Sandvikhalvøya

Fylke
Finnmark

Kommune
Porsángu/Porsanger/Porsanki

Jordbruksregion
Kysten av Finnmark

Områdetype
Sjøsamisk område, rikt på kulturminner med blant annet tufter fra yngre steinalder, bergkunst og samiske sagn knyttet til dolomittsøyler i Trollholmsund.

År for innlemmelse
2012

Fant du det du lette etter?