Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Havrå

Det sørvendte klyngetunet på Havrå ligger i et komplett jordbrukslandskap fra fjære til li.

Stedet ble i 1998 det første fredede kulturmiljøet i Norge, og er et enestående fjordgårdsanlegg, der teigdeling, bygninger, fegater, veiter og veier fortsatt finnes i opprinnelig form. Dyrkingen på Havrå startet i slutten av steinalderen, og her er også spor fra bronsealder og bevarte tufter etter ødegardsanlegg. Landskapet er en mosaikk av verdifull slåtte- og beitemark, beiteskog, gamle trær og høstingsskoger. De 30 husene i klyngetunet hører til åtte bruk, der noen av dem fortsatt driver med husdyrhold og åkerbruk. Museumssenteret i Hordaland eier tre av brukene, og viderefører tradisjonelle driftsformer og arbeidsteknikker med stedegen redskapskultur. Havrå er kilde til kunnskap om landbruk og levekår i det førindustrielle Norge. 

Det bratte fjordlandskapet på Havrå, med klyngetun og teigdelt slåttemark, veiter og oppmuringer. Slåtten pågår og høyet tørker på hesjene. Foto Trond A. Isaksen, Riksantikvaren.

 

Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Havrå

Fylke
Vestland

Kommune
Osterøy

Jordbruksregion
Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag 

Områdetype
Fjordlandskap med klyngetun og intakt teigstruktur 

År for innlemmelse
2017

Fant du det du lette etter?