Til hovedinnhold

Jomfruland og Stråholmen

De to øyene i Telemarksskjærgården, ytterst mot Skagerrak, er en del av det store raet, med et rikt plante- og dyreliv på land, i strandsonen og i sjøen.

De eldste spor etter mennesker er ca. 4 000 år gamle. Fast bosetning, basert på sjøfart, losvirksomhet, fiske og jordbruk, kom seinere. Særpregete kulturminner er klyngetunet på Stråholmen, gårdstunene på Jomfruland og fyrene, samt tangplasser, veisystem og steingjerder. Her er artsrik skogbeitemark og strandenger. Jordbruket på Jomfruland har gått fra sjølberging via spesialisering og eksport av grønnsaker og tanggjødsel til mekanisering med mer ensrettet produksjon av mjølk og kjøtt. På Stråholmen er gjengrodde arealer ryddet og tatt i bruk som beitemark for villsau. Deler av området inngår i Jomfruland nasjonalpark.

Utsyn over Stråholmen. Her er beitemark for villsau og klyngetunet sees midt i bildet. Jomfruland i bakgrunnen. Foto: Telemarksavisa.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Jomfruland og Stråholmen
 

Fylke
Telemark

Kommune
Kragerø

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Kystlandskap på øyer ytterst i Kragerøskjærgården, med innmark og beitelandskap i utmark

Areal
3 600 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?