Til hovedinnhold

Klevgardan

I dalsida vest i fjellbygda Oppdal i Trøndelag ligger Klevgardan, med tradisjonelle gardsbygninger, husmannsplasser og setre.

Flere hus er tilpasset den brattlendte og stedvis rasutsatte lia. Landbruksdrifta er basert på sau og storfe, delvis økologisk og med den tradisjonelle kurasen sidet trønderfe. Folka her viderefører viktig kunnskap om de gamle driftsmåtene sammen med moderne drift på ulike teiger. Slik opprettholdes både naturbeitemarkene og slåttemarkene, som er blant de aller viktigste i Trøndelag. Kalkrike bergarterog varmt og tørt lokalklima i sørhellingene gir et stort artsmangfold, særlig knyttet til tørrbakkeflora og blomsterelskende insekter. Den gamle kløvstien mellom Trøndelag og Nordmøre kan følges flere steder. Rideveien gikk gjennom tunet på øver Sliper. Sagnet sier at hestene til Olav den Hellige drakk av brønnen her.

32 Klevgardan  Arnvid Sæther.jpg
På Klevgardan får kalvene av sidet trønderfe beite i solrike beitebakker. Foto Arnvid Sæther.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Klevgardan

Fylke
Trøndelag

Kommune
Oppdal 

Landskapstype
Bratt dallandskap med høytliggende gårder og setre

Landskapsregion
Dal- og fjellbygdene i Trøndelag Høgfjellet i Sør-Norge

Areal
17 000 daa inkludert 1 200 dekar jordbruksareal

År for innlemmelse
2018

Fant du det du lette etter?