Til hovedinnhold

Kvelia

Kvelia-Kvesjøen er ei fjellbygd, nord i Trøndelag, med jordbruk og skogbruk som hovednæring. Kvesjøen ligger 450 meter over havet og jordbruket er regna som fjellandbruk.

Dagens gardbrukere i skogs- og fjellbygda Kvelia driver med sau og mjølk-, storfekjøtt- og eggproduksjon.  I utmarka drives jakt og fiske og det hogges tømmer til eget bruk og for salg. Tidligere var utmarka også viktig for høsting av fôr gjennom slått og beiting. Staselige Oppgården fra siste halvdel av 1800-tallet, med elleve freda bygninger, er et av Trøndelags best bevarte gardsanlegg. Rømmervassetra, Oppgårdens seter, er også godt bevart og drives fremdeles. Kvelia har mange kulturminner og har spor etter både samisk og svensk kultur. Her er gravhauger, fangstanlegg, vegfar, rydningsrøyser og husmannsplasser. Her er mange artsrike store slåttemarker og slåttemyrer av stor nasjonal verdi som fortsatt blir skjøtta.

I Kvelia tas gårdsanlegg og gamle slåttemarker godt vare på sammen med moderne gårdsdrift. Her fra Oppgården. Foto Roy Kveliaunet.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Kvelia

Fylke
Trøndelag

Kommune
Lierne

Jordbruksregion
Skogsbygdene i Nord-Norge

Områdetype
Skogs- og fjellbygd med ekstensiv utmarksbruk

År for innlemmelse
2017

Fant du det du lette etter?