Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Lærdal

Lærdal ligger innerst i Sognefjorden og har til alle tider vært knutepunkt og ferdselsåre mellom Øst- og Vestlandet, både over Filefjell og Hemsedal.

Ferdselshistorie og jordbruksdrift fra yngre steinalder og bronsealder til nåtid preger dette landskapet. Dalføret har godt lokalklima med lettdrevet sandjord, og gode utmarksbeiter. Det intensive, men allsidige landbruket spenner fra åker- og hagebruk til husdyrhold, og har de senere årene hatt hovedvekt på produksjon av frukt og bær. Laksefiske i Lærdalselvi er også en tradisjonsrik næring. Gamle veisystem, vanningsveitene og Borgund stavkirke er historiske landemerker i dalføret. Her finnes også gamle slåttemarker, naturbeitemarker, hagemarker, høstingsskog og veikanter med et stort artsmangfold, blant annet sjeldne arter av lav, sopp og insekter. Lærdalen er ekskursjonsområde for ulike studiesteder og fagmiljøer. 

Utsyn over nedre del av det utvalgte området i Lærdal, sett oppover dalen. Lærdalselvi svinger seg gjennom jordbrukslandskapet. Foto Leif Hauge.
Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Lærdal

Fylke
Vestland

Kommune
Lærdal

Landskapstype
Dallandskap med tydelig U-dal og flat dalbunn preget av aktivt jordbruk, omgitt av steile fjell 

Landskapsregion
Indre bygder på Vestlandet 

Jordbruksregion
Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag 

Areal
39 000 dekar, inkludert 19 000 dekar skog og utmark

År for innlemmelse
2018

Fant du det du lette etter?