Til hovedinnhold

Nordmarksplasser

Nordmarksplassene ligger som åpne og grønne lommer i den store granskogen i Oslomarka.

Plassene Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter framstår som åpne og særpregete «lommer» i den store granskogen i Nordmarka.  De er tidligere setrer og plasser tilknytta storgårdene i Aker, nå Oslo, med sammenhengende drift fra 1600-tallet. Her ligger godt bevarte bygningsmiljøer, rydningsrøyser og steingjerder i nært samspill med kupert innmark, gamle åkerlapper, urterike blomsterenger og hagemarksprega skogspartier. Engene har sjeldne planter som dragehode, enghaukeskjegg, solblom, knollmjødurt. Det er mange hytter i området, de fleste fra perioden 1900-1920. Hyttene til de gamle Kristianiaskiklubbene er viktige i skisportens og friluftslivets historie. Området har stor betydning for det tradisjonelle marka-friluftslivet i Oslo, med mange merka stier og løyper.

Blomstereng på Blankvannsbråten. De urterike engene på plassene har en rik flora med mange sjeldne plantearter. Foto Anders Håan.

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Nordmarksplasser
 

Fylke
Oslo

Kommune
Oslo 

Jordbruksregion
Sør- og Østlandets skogstrakter

Områdetype
Skogsplasser med tun, innmark med slåttearealer og gamle beiter på høydedraget mellom Maridalen og Sørkedalen

Areal
330 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?