Til hovedinnhold

Nordmarksplasser

Nordmarksplassene ligger som åpne og grønne lommer i den store granskogen i Oslomarka.

 

Plassene Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter framstår som åpne og særpregete «lommer» i den store granskogen i Nordmarka.  De er tidligere setrer og plasser tilknytta storgårdene i Aker, nå Oslo, med sammenhengende drift fra 1600-tallet. Her ligger godt bevarte bygningsmiljøer, rydningsrøyser og steingjerder i nært samspill med kupert innmark, gamle åkerlapper, urterike blomsterenger og hagemarksprega skogspartier. Engene har sjeldne planter som dragehode, enghaukeskjegg, solblom, knollmjødurt. Det er mange hytter i området, de fleste fra perioden 1900-1920. Hyttene til de gamle Kristianiaskiklubbene er viktige i skisportens og friluftslivets historie. Området har stor betydning for det tradisjonelle marka-friluftslivet i Oslo, med mange merka stier og løyper.

Blomstereng på Blankvannsbråten. De urterike engene på plassene har en rik flora med mange sjeldne plantearter. Foto Anders Håan.

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Nordmarksplasser

Fylke
Oslo

Kommune
Oslo 

Jordbruksregion
Sør- og Østlandets skogstrakter

Områdetype
Skogsplasser med tun, innmark med slåttearealer og gamle beiter på høydedraget mellom Maridalen og Sørkedalen

Areal
330 dekar

Fant du det du lette etter?