Til hovedinnhold

Øya og Nordre Eik

I Øya og Nordre Eik, ikke langt fra flyplassen Gardermoen, finner vi et sjeldent godt bevart ravinelandskap.

Ravinelandskapet i Øya-Nordre Eik er sjeldent godt bevart, og er det største sammenhengende ravineområde i Nord- Europa. Ravinedalene er åpne, terrasserte beitebakker, omkranset av frodig blandingsskog. De er typiske for de opprinnelige leirjordsområdene på Romerike. Det meste av ravine-terrenget på Romerike ble planert på 60-70-tallet, men i dette området ble bare en mindre andel planert. På det flate platået over ravinene, "Øya", ligger gårdene med åkerland slik de har ligget i 1000 år. Det er aktivt husdyrhold med beitebruk på flere. Med hovedbruk og tidligere plasser har området gårdshus av ulike typer og aldre, blant annet lafta tømmerlåver som nå er sjeldne. Her er gamle veifar og andre kulturminner. Vekslingen mellom tun, åker, beitebakker og skog skaper et variert landskap. 

03 Øya og Nordre Eik Foto Oskar Puschmann
Ravinedalsbeiter i god hevd på gården Lyshaug. Beitetråkket fra kyra er tydelig i landskapet. Foto Oskar Puschmann
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Øye og Nordre Eik

Fylke
Akershus

Kommune
Nannestad

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Områdetype
Ravinelandskap langs Leira, med gårdstun og åkrer på ravineryggene, beitemarker på innmark og beiteskog i ravinedalene

Areal
8 000 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?