Til hovedinnhold

Røst

Rike fiskeriressurser, fuglelivet og mildt klima har gitt livsgrunnlag helt siden yngre steinalder i dette levende fiskeværet på Røst, ytterst i Lofoten.

Boplasser, gravhauger, nausttufter og gårdshauger forteller sammen med skolestue, kirke, brygger og andre verdifulle bygninger, historien om folk på Røst. Bruken av fuglefjell og fuglegjødsla enger som sommer- og helårsbeite for sau særpreger landskapet. Sammen med beite-og slåttemarker, strandenger og lyngheier gir dette området stor naturmangfoldsverdi. To naturreservat og ett landskapsvernområde ligger innenfor området. Tre aktive gårdsbruk på øya viderefører Nordlandskystens fiskerbondekultur. Storfeholdet med nordlandsfe er tatt opp igjen, og sauene fraktes med båt til beitene i øyene. Årlig arrangeres Lundefestival og Querinidagene, der fortellingen om den venezianske handelsmannen Querini, som strandet på Røst i 1432, holdes levende.

42 Røst Foto Oskar Puschmann.jpg
Sau på beite på fuglegjødsla strandenger på Røst med boligbebyggelse i bakgrunnen. Foto Oskar Puschmann.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Røst

Fylke
Nordland

Kommune
Røst

Landskapstype
Øylandskap ytterst i Lofoten

Landskapsregion
Nordlandsverran

Jordbruksregion
Kysten i Sør-Norge og Nordland

Areal
10 130 dekar, hvorav 9 810 dekar landareal

År for innlemmelse
2018

Fant du det du lette etter?