Til hovedinnhold

Rygge

Herregården Værne kloster, med bygninger, hageanlegg, jordbruksområder og skog utgjør kjernen i Rygge utvalgte kulturlandskap.

 

Herregården Værne kloster, med bygninger, hageanlegg, jordbruksområder og skog utgjør kjernen i Rygge utvalgte kulturlandskap. I landskapet som helhet produseres i dag korn, gras, melk, poteter, frukt, grønt og ferdigplen. Steinalderboplasser, mange steingjerder og gamle storgårder vitner om lang tids bosetning, og ruinene etter Johannitterklosteret fra 1100-tallet, Rygge middelalderkirke og dagens pilegrimsled forteller om stedet som tidligere religiøst senter. Området har også et særlig rikt artsmangfold og stor naturvariasjon av dammer og bekkeløp, bløtbunnsområder, åkerholmer og beitemarker, alléer og store frittstående eiketrær, rike løvskoger og andre naturtyper. Plantearten rød kammarimjelle har ett av meget få voksesteder i landet innenfor Klosteralléen biotopvernområde.

Rygge.jpg
Utsyn over herregården Værne kloster, omgitt av jordbruksarealer, alléer og edelløvskog. Oslofjorden og Moss i bakgrunnen. Foto: Kjetil Palmquist.
 

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Rygge
 

Fylke
Østfold

Kommune
Moss

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Områdetype
Herregårdslandskap

År for innlemmelse
2017

Fant du det du lette etter?