Til hovedinnhold

Sääʹmsijdd/Skoltebyen/Kolttakylä

Skoltebyen var tidligere vår- og sommerboplass for skoltesamene som brukte områdene langs Neiden- og Munkelvvassdragene. Den skoltesamiske/østsamiske kulturhistorien er en særegen del av Nordkalotten og Skandinavias historie.

Etter grenseoppgangen i 1826 ble Neiden skoltesamiske område delt mellom Norge og Russland, og Skoltebyen ble helårig boplass. Skoltebyen er fredet som kulturmiljø for å bevare kulturhistoriske, religiøse og landskapsmessige verdier. En ortodoks gravplass, spor etter gammer/torvhus, rester etter badstugamme og et lite ortodoks kapell – St. Georgs kapell - er blant flere automatisk fredede kulturminner. Kapellet er etter tradisjonen bygd i 1565, mens dagens kapell trolig er fra tidlig på 1800-tallet. Skoltefossen i Neidenelva er kjent for Käpälä-fiske -tradisjonelt skoltesamisk laksefiske med kastenot. Den artsrike slåttemarka, med arter som silkenellik og sibirgressløk, er sjelden i Finnmark, og særlig verdifull. Gårdbrukere og museet driver skjøtsel av slåtteenga.

46 Neiden 1 Trond A. Isaksen.jpg
Engene ved Skoltefossen i Neidenelva er østsamenes gamle vår- og sommerboplass. Foto Trond A. Isaksen, Riksantikvaren.
Utvalgte kulturlandskap Skoltebyen
 

Fylke
Finnmark

Kommune
Sør-Varanger

Landskapstype
Skoltesamisk landskap med sommerboplass/fast boplass og husdyrhold fra nærliggende gårder.

Landskapsregion
Fjordene i Finnmark

Jordbruksregion
Kysten i Troms og Finnmark

Areal
250 dekar

År for innlemmelse
2019

Fant du det du lette etter?