Til hovedinnhold

Seterdalene i Budalen

Seterdalene i Budal sør i Trøndelag dekker et stort areal, og er lite preget av moderne tekniske inngrep. I seterdalene drives det fortsatt aktiv setring.

I seterdalene i Budal finnes spor etter årtuseners bruk, i form av steinalderboplasser, fangstanlegg, jernvinneanlegg, kullmiler, høyløer, seteranlegg, beiteområder og slåtteområder med stort mangfold av plantearter. Setringen har vært drevet siden 1600-tallet og 12 brukere driver fortsatt seterdrift med melkeproduksjon. 40 andre brukere har sau og storfe, med ungdyr og kalver, på beite i utmarka. Mange av seterbygningene er fra 1700-tallet. Området er artsrikt og flere sjeldne plantearter viser hvor de gamle slått- og beitemarkene lå. Tradisjonen med utmarksslått har levd lenge i Budal, og holdes i hevd i noen områder. Andre tidligere slåtteområder brukes i dag som beite. Storbekkøya museumsseter formidler lokal seterkultur og historie. Pilegrimsleden går gjennom området.

33 Budalen 1 Oskar Puschmann.jpg
Heim til mjølking på Hiåvollen i Endalen. Foto Oskar Puschmann.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Seterdalene i Budalen

Fylke
Trøndelag

Kommune
Midtre Gauldal

Jordbruksregion
Fjellområdene i Sør-Norge

Områdetype
Seterlandskap i tilknytning til elvene Bua og Ena, med 140 setrer og utslåtter

Areal
69 000 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?