Til hovedinnhold

Skallan – Rå

Skallan-Rå ligger i Kvæfjorden på den sørlige delen av Hinnøya. Kombinasjonen godt klima og godt jordsmonn, gjør dette til ett av de beste jordbruksområdene i Troms.

I sørhellinga opp mot Kvæfjordeidet, ligger de gamle gårdene Indre og Ytre Gåra, Strand og Rå. Karakteristisk for landskapet er de smale teigene, som går fra steinvorrene, kaiene og naustene i fjæra, forbi rekka av gardsbygningerlangs strandterrassen, og opp til sommerfjøsene i utmarka. Godt lokalklima og jordsmonn gjør dette til ett av de beste jordbruksområdene i Troms. Jordbruksdrifta går langt tilbake (bronsealder), og funn av praktgjenstander tyder på tidlig rikdom. Nå drives det med sauehold, bær, grønnsaker og sidet trønder- og nordlandsfe. Moderne drevet slåttemark veksler med gamle beite – og slåttemarker, skog og myrområder. De trua fugleartene storspove og vipe finnes her. Utmarka har flere skog- og myrslåtter med kulturbetinga artsmangfold.

43 Skallan - Rå Foto Robert Nygård.jpg
På en vakker vinterdag i Kvæfjorden er teigdelinga fra sjøen til utmarka godt synlig i solbakkene ved Skallan – Rå. Foto Robert Nygård.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Skallan - Rå
 

Fylke
Troms

Kommune
Kvæfjord

Jordbruksregion
Fjordbygdene i Nordland og Troms

Områdetype
Fjordlandskap med intakt teigstruktur

Areal
4 600 dekar

År for innlemmelse
2017

 

Fant du det du lette etter?