Til hovedinnhold

Steinssletta

Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap.

Steinssletta ligger mellom Steinsfjorden i øst og Tyrifjorden/ Storelva i vest. Steinssletta representerer flatbygdenes jordbrukslandskap. Store deler av det fruktbare området er fulldyrka areal med korn, oljevekster, frø, poteter og grønnsaker, samt noe husdyrhold. Her har vært kontinuerlig jordbruksdrift i mer enn 4000 år. De kulturhistoriske verdiene er dels knyttet til overordna eiendomsstruktur, dels til enkeltelementer. Blant en rekke gravhauger fra jernalderen er Halvdanshaugen på Stein, som hører til storhaugene i Skandinavia. På samme gård er kirkeruin fra 1200-tallet. Området har mange gårdstun med verneverdige bygninger. Biologiske verdier er knyttet til små tørrbakker, tidligere beiter, veikanter og områdene i og rundt fangdammene, som fanger opp avrenning fra jordene.

Gårdstunet på Vestre Bure sett fra Burudåsen, med Vaker-gårdene i bakgrunnen, omgitt av vide kornåkre - typisk for Steinssletta. Foto Jørn Jensen.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Steinssletta
 

Fylke
Buskerud

Kommune
Hole og Ringerike kommuner

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Områdetype
Aktivt og fruktbart jordbrukslandskap med gårdstun og innmark mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden/Storelva

Areal
12 000 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?