Til hovedinnhold

Tarva

Tarva ligger like nord for munningen av Trondheimsfjorden. Øygruppa består av mer enn 300 øyer og holmer. Tarva representerer et kystkulturlandskap som holdes i god hevd med husdyrhold.

Kystlyngheiene har blitt brukt kontinuerlig som helårsbeite i et tidsspenn på opptil 4000 år. I dag beiter over 700 sau på øygruppa. Storfe går også ute hele året, med tilleggsfôring gjennom vinteren. Lyngheiene ble regelmessig brent fram til 1950-tallet. Denne skjøtselen er gjenopptatt fra 1990-tallet for å restaurere lyngbeitene. Den rike floraen teller over 200 arter, blant dem regionalt sjeldne som trefingerurt, hjertegras, bittersøte, bleiksøte og kystbergknapp. Verdifulle arkeologiske kulturminner og krigsminner fra 2. verdenskrig preger også landskapet. Bygninger, bunkerser og kanonstillinger forteller om stor aktivitet i nær fortid. Folketallet har sunket fra 130 i 1960 til 14 idag. Alle bor nå på Husøya. Gårdsdrifta videreføres av tre husdyrbrukere.

Kystlyngheiene på Tarva er brukt på tradisjonelt vis i lang tid, med brenning og utegangerdrift med sau. Foto Ragnhild Hoel, Riksantikvaren.
Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Tarva
 

Fylke
Trøndelag

Kommune
Ørland

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Øygruppe med kystkulturlandskap preget av kystlynghei og krigsminner fra andre verdenskrig

Areal
14 800 dekar

År for innlemmelse
2010

Fant du det du lette etter?