Til hovedinnhold

Utsira

Øykommunen Utsira ligger 18 km ute i havet vest for Karmøy, 70 minutter med ferje fra Haugesund.

Med en naturlig avgrensing mot storhavet fremstår Utsira visuelt som et helhetlig område, preget av både jernalderens og fiskerbondens landskap, med lune havner og autentiske sjøhusmiljø. Landskapet vitner om kystfiske og landbruk helt fra steinalderen og fram til i dag. Landskapet er åpent og småkupert, med lave koller, små daler, viker og enkelte planta skogholt. Innmarka og bebyggelsen ligger i daldraget som går mellom nord og sør midt på øya. Utmarka ligger i øst og vest. Havnene Nordvågen og Sørevågen ligger i hver ende av daldraget. 

Øya er rik på automatisk fredete kulturminner, som spor etter steinalder-bosettinger fra 8000 f.Kr., mange tufter fra folkevandringstid og graver og tufter fra vikingtid. Særlig spennende er de mange hustuftene og gårdsanleggene fra jernalder.

Kontinuerlig beite av kystlyngheia og naturbeitemarka siden folkevandringstiden preger øya. I dag drives det aktivt jordbruk på øya med flere besetninger av villsau, kvit sau og ammekyr.

Utsira. Til venstre deler av Særevågen.
Utsira. Til venstre deler av Sørevågen. Foto Nono Dimby, Statsforvalteren i Rogaland

 

Navn
Utsira

Fylke
Rogaland

Kommune
Utsira

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Øylandskap i ytre kyststrøk

Areal
6300 daa

År for innlemmelse
2022