Til hovedinnhold

Vangrøftdalen og Kjurrudalen

I seterdalene Vangrøftdalen og Kjurrudalen drives det fortsatt aktiv setring på tradisjonelt vis.

I seterdalene innenfor Dalsbygda er det fortsatt aktiv seterdrift med mjølkeproduksjon på ca. 30 av omkring 130 setrer, med dyr på utmarksbeite i hele området. Fra gammelt av hadde hver gard flere setre, og det var vekselbruk av seterdalene. Seterdalene var inndelt i en mengde slåtter, med slåttebuer og løer. Graset ble fraktet hjem til vinterfôr på gården. Flere slåttearealer blir fortsatt holdt i hevd med slått på gammelt vis. I dag er det fortsatt aktivt landbruk og seterdrift med innmarksarealer til slått og beite og bruk av utmarksbeite til kyr, sauer hest og geit. Området har nesten 400 plantearter, blant annet dvergsmelle, gulmjelt, fjelltettegras og handmarinøkkel. Området har et stort antall verneverdige bygninger og den tradisjonelle byggeskikken er godt ivaretatt.

Setra Spellmovollen innerst i Vangrøftdalen. I de to seterdalene drives aktiv setring med mjølkeproduksjon og utslåtter holdes i hevd. Foto Yngve Rekdal.

 

Bokmål logo for utvalgte kulturlandskap i Vanggrøftdalen og Kjurrudalen

Fylke
Innlandet

Kommune
Os kommune

Jordbruksregion
Fjellområdene i Sør-Norge

Områdetype
Seterlandskap i to seterdaler med setrer tilhørende gårder i Dalsbygda og Os

Areal
165 000 dekar

År for innlemmelse
2009

Fant du det du lette etter?