Bilde: Tursti Skeisnesset, Leka. Foto: Ragnhild hoel 

Mål

  • Bedre allmenhetens tilgang til jordbrukslandskapet gjennom å legge til rette for tilgjengelighet og opplevelser knyttet natur, kulturarv og jordbruk.
  • Ta vare på kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.
  • Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

Eksempler på tiltak