Mål

  • Ta vare på og utvikle et mangfold av jordbrukets verdifulle kulturlandskap.

Eksempler på tiltak

Eksempel 1

Holde landskapet åpen og i hevd gjennom slått på innmarks – og utmarks arealer. 

Eksempel 2

Holde landskapet åpen og i hevd gjennom beiting på innmarks – og utmarks arealer.

Eksempel 3

Oppsetting og vedlikehold av gjerder.

Eksempel 4

Rydding av vegetasjon.

 

Til eksempelsamling