Bilde: Landskapsskjøtsel ved Tingelstad gamle kirke. Fotograf Arve Kjersheim 

Mål

  • Ta vare på og utvikle et mangfold av jordbrukets verdifulle kulturlandskap

Eksempler på tiltak