Tverrfaglig felles satsing

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. I denne satsingen har landbruks-, natur- og kulturmiljøforvaltningen gått sammen om å gi bonden og andre drivere i områdene drahjelp for å ta vare på kulturlandskapet. Det fremgår av forskriften og styringsdokumentene hvilket ansvar og oppgaver de ulike forvaltningsnivåene har.

Samarbeid med mange aktører

Satsingen er et samarbeid med mange aktører hvor bonden, grunneiere og drivere er de sentrale drivkreftene for ivaretagelse av verdier i områdene.