Til hovedinnhold

Du kan nå registrere disponering av melkekvote for 2024

Fra 12. september kan eier av landbrukseiendom med grunnkvote registrere hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten for kvoteåret 2024. Registeringsfristen er 1. november.

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote skal registrere hvilke melkeprodusenter som skal disponere grunnkvoten neste år. Dette gjelder også ved produksjon på egen kvote. Det er kun endringer som skal registreres. Årets disponeringer videreføres automatisk til neste år hvis eier ikke foretar seg noe.

Her finner du skjema for disponering av grunnkvote.

Viktig informasjon ved delsalg av kvote og privat kjøp av kvote

Hvis du har solgt deler av kvoten din (delsalg), blir alle disponeringer fra eiendommen automatisk avsluttet 31.12. inneværende år. Du må derfor huske å registrere hvilket foretak som skal produsere på resterende grunnkvote, også hvis du skal bruke grunnkvoten selv. Hvis du har kjøpt grunnkvote privat, blir denne liggende udisponert. Du må derfor huske å registrere foretaket som skal produsere på grunnkvoten du har kjøpt.

Melding til produsent

Etter at registreringsperioden er utløpt 1. november, sender Landbruksdirektoratet SMS til produsenter som får sin disponible kvote endret for kvoteåret 2024.