Om rapporten

Rapportnummer14/2024
Dato1.2.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
RapportenAlternativer til målprismodellen for korn (PDF)

Sammendrag

Faggruppen har utredet alternative prismodeller med sikte på å finne et alternativ til målpris som reduserer AMS. Det er vurdert flere alternativer: en modell basert på planlagt gjennomsnittlig produsentpris (PGP), modeller der målpris kun beholdes på enten bygg eller mathvete, mengdereguleringsmodell, markedsrådsmodell, direktoratsmodell og verdensmarkedsprismodell. De ulike modellene er først vurdert etter markedsmessige og forvaltningsmessig konsekvenser. Deretter vurderes virkningen av disse på de landbrukspolitiske målene og behov for avbøtende tiltak.