Om rapporten

Rapportnummer13/2024
Dato1.2.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet, Avdeling handel og industri
RapportenAlternativer til målprismodellen for melk (PDF)

Sammendrag

Faggruppen har utredet alternative prismodeller med sikte på å finne et alternativ til målpris som reduserer AMS. Følgende fire modeller vurderes nærmere: produktprismodell, volummodell, referanseprismodell og kombimodell. I henhold til mandatet er nye modeller vurdert med hensyn på markedsmessige konsekvenser, hvordan modellene vil kunne påvirke utviklingen i mottaks- og foredlingsledd og utviklingen i melkeproduksjonen, samt effekten på oppfyllelse av landbrukspolitiske mål. Forvaltningsmessige konsekvenser er også vurdert.