Om rapporten

Rapportnummer 38/2020
Dato 1. desember 2020
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Analyse av siidaandelenes kostnader og særlige kostnadsdrivere i reindriften (PDF)

Sammendrag

Hensikten med analysen er å peke på særlige kostandsdrivere i reindriften. Kostnadsanalysen beskriver og analyserer kostnadsarter og kostnadsdrivere fra næringsoppgavene til siidaandelene i en tiårsperiode fra 2010-2019.

Analysen viser at det er store variasjoner i inntekt og kostnader mellom reindriftsområdene (Sør-Trøndelag/Hedmark, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark).