Om rapporten 

Rapportnummer26/2023
Dato24.3.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet
RapportenUtvalgte kulturlandskap i jordbruket. Årsrapport 2022 (PDF)

Sammendrag

Hvert år leverer Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet en årsrapport til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Rapporten gir en kort oppsummering av arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket foregående år.

Den inneholder status om direktoratenes arbeid med Utvalgte kulturlandskap, status for områdene, økonomiforvaltning og hvordan tilskuddsmidlene fordeler seg på ulike formål.