Om rapporten 

Dato 15.03.2021
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Årsrapport Landbruksdirektoratet 2020

Forord

Aktiviteten i 2020

Arbeidshverdagen i 2020 var preget av covid-19-pandemien, det var likevel høy aktivitet på fagområdene. Vi hadde mange oppdrag og stor bredde i oppdragene. Vi fulgte opp resultatet av de inngåtte næringsavtalene på jordbruks- og reindriftsområdet. Det innebar omfattende økonomioppfølging, endring av virkemidler og nye utredningsoppdrag.

En omfattende utredning med bred deltakelse fra næring og organisasjoner om vekstmulighetene i grøntsektoren ble levert i mars 2020. Med virkning fra 1. juli 2020 fikk Omsetningsrådet et oppdatert, forenklet og mer transparent regelverk. Det har vært aktivt på klimaområdet, med oppfølging av flere oppdrag i etterkant av Klimakur 2030. Det var stor interesse for det ekstraordinære utkjøpet av melkekvoter, og et omfattende arbeid å gjennomføre utkjøpet.

Etableringen av en kompensasjonsordning ved avvikling av pelsdyrhold vakte oppmerksomhet og krevde utviklingsarbeid med korte frister. På reindriftsområdet ble mye tid og ressurser omprioritert og brukt på å følge opp den krevende beitekrisen i første halvår.