Om rapporten 

Rapportnummer 11/2021
Dato 15.3.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2020

Forord

Landbruksdirektoratet rapporterer Reindriftens utviklingsfonds virksomhet i form av en årsrapport til Landbruks- og matdepartementet. Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

Det siste året har reindriften vært sterkt preget av beitekrisen som rammet næringen vinteren og våren 2020. Dette innebærer at også Reindriftens utviklingsfond har hatt stor oppmerksomhet på krisen i 2020. Det er utbetalt 41,6 mill. kroner fra beredskapsfondet. Noe som innebærer at hele 52 prosent av utbetalingene fra fondet i 2020 gjelder beitekrisen.