Om rapporten 

Rapportnummer17/2023
Dato20.2.2023
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenBeredskapslagring av matkorn - Forslag til utforming (PDF)
Vedlegg

Wikborg Rein (2022) Notat om prosess

Wiersholm (2023) Notat om organisering av beredskapslagring av matkorn

NMBU Nofima (2023) Notat om kornkvaliteter til beredskapslager

Sammendrag

I denne rapporten foreslår Landbruksdirektoratet utforming av en ordning og retningslinjer for beredskapslagring av matkorn. Dette er gjort på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, brev datert 31. oktober 2022.  

Rapporten er en oppfølging av beslutningen om å etablere beredskapslagring i størrelsesorden 2-3 måneders forbruk av mathvete og våre vurderinger gjort i rapport 31/2022 «Beredskapslagring av matkorn: Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn». 

Landbruksdirektoratet har i denne rapporten skissert ut mer i detalj hvordan beredskapslagring kan bygges opp over tid på fortrinnsvis norsk korn og ved kjøp av lagringstjenester gjennom offentlige anskaffelser.